Nyheter

Velkommen til Nerskogen Hytteeierforenings nettside! Du kan finne mer informasjon ved å klikke på menyknappene ovenfor (menyknappen øverst til høyre på mobilen).

 

Siste nytt:

 

Bildene som pleide å stå i margen til venstre er nå fjernet. Hvis du vil se flotte bilder fra Nerskogen, kan du gå inn på hytteeierforeningens facebook-side,

https://www.facebook.com/groups/1042821775731224/

Du kan også finne bilder under menyknappen BILDER

 

2017-08-22: Styremøte i hytteeierforeningen fredag 25.8 kl 19:30

 

Sted: Ivar Moens hytte

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 14.03.2017

3. Referatsaker

4. Nytt fra Verneområdestyret v/ Rune

5. Stolheisen – servicerapport, ansvar, fremtid, utbedringer v/ Ivar

6. Nye delplanutbygginger? Hva skjer?

7. Hytteforum Nerskogen. Hvem vet hva?

8. Hjemmesiden, besøksstatistikk, aktivitet på nettsiden og facebooksiden v/ Bjørn

9. Eventuelt

10. Neste styremøte

 

2017-06-11: Rutinemessig vedlikehold av stolheisen

 

Lørdag 1. juli kl. 10 - 12 blir stolheisen stengt pga rutinemessig vedlikehold.

 

2017-04-24: Årets påskeskirenn og årsmøte (Påskeaften 15.4)

 

ble arrangert i god stil. Ca 60 fremmøtte. Du kan se bilder på https://www.facebook.com/groups/1042821775731224/?ref=bookmarks

 

I årets skirenn fikk deltagerne en oppgave: "Lag et dikt eller Limerick med følgende ord: Påske, lam, DAB, bål". Her er resultaene fra de to vinnerlagene:

 

Laget «Brun og blid»:

Bålet knistret i Jerusalem

Og påsken ringte inn

Gjeterne førte sine lam over vann og land

Imens vi barn vant DAB-radio av å gå rundt et vann

 

Laget «Snitt62»:

Et kortreist lam ifra Kvål

Ble nydelig tilberedt på bål.

Vi skaffet oss DAB,

og slapp unna klabb,

så derfor kom påsken i mål.

 

Vi gratulerer!

 

2017-03-31: Styremøte i hytteeierforeningen Skjærtorsdag 13.4 kl 19:00

 

Sted: Hos Bjørn Hafskjold

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.17

3. Referatsaker

4. Rennebu kommune og brevutveksling vedr. hyttefeiing og bruk av eiendomsskatten

5. Medlemskontigenten

6.Stolheisen og Taubanetilsynet

7.Årsmøtet - praktisk gjennomføring og ansvarsfordeling

8.Planer for sommer og høst

9.Neste styremøte

10.Eventuelt

 

2017-01-22: Stolheisen er ikke stengt

 

Minilla har mye overvann og det er ikke trygt å krysse. Stolheisen er fortsatt åpen. Se bilde på fb.

 

2017-01-22: Styremøte i hytteeierforeningen onsdag 25.1 kl 20:00

 

Sted: Via skype

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 13.10.16

3. Referatsaker

4. Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn Hafskjold

5. Utbyggingsplan Herremskjølen v/ Rune

6. Medlemskontigent 2017 og oppfølging v/ Kristin

7. Forberedelse til årsmøte i 2017:

• Innkalling for årsmøte

• Årsberetning 2016

• Regnskap 2016

• Påskearrangementet, skileik og utelunch

• Valg

8.Neste styremøte

9.Eventuelt

 

2017-01-17: Stolheisen stenges for vinteren

 

Det skal nå være trygt å krysse Minilla på isen mange steder. Stolheisen stenges derfor i løpet av denne uka.

 

2016-09-25: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 13.10 kl 15:00

 

Sted: Trondhjems Turistforening, Trondheim

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 21.8.2016

3. Referatsaker

4. Hytteforum Nerskogen v/Bjørn Hafskjold

5. Planer og aktiviteter for 2017

6. Trollheimen Landskapsvernområde

Kort introduksjon av Rune Devold om styrets arbeidsområder og konsekvenser for vår forening, samarbeidspunkter og relasjoner

7. Eventuelt

8. Møte med adm. dir. Frode Bergem i TT.

Tema: Trondhjems Turistforening og Nerskogen Hytteeierforening: Samarbeidsområde

9. Neste styremøte

 

Referat fra møtet finner du her.

 

2016-08-18: Styremøte i hytteeierforeningen søndag 21.8 kl 10:00

 

Sted: Ivar Moens hytte, Nerskogen

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 25.3.2016

3. Konstituering av styret

4. Referatsaker

5. Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

6. Stolheisen - servicerapport og videre planer v/Ivar

7. Delplan Herremskjølen

Hans Gunnar Auganes er invitert for å orientere om status

8. Delplanutbygging og forholdet til stadfestet reguleringsplan. Hytteeierforeningens rolle

9. Hytteforum Nerskogen v/Bjørn

10. Høstaktiviteter, 2. halvår 2016

11. Hjemmesiden, besøksstatistikk og aktivitet på nettsiden og facebookgruppa v/Bjørn

12. Eventuelt

13. Neste styremøte

 

Marianne Hassel og Ola Loe, som gikk ut av styret på siste Årsmøte, er invitert til å delta på møtet.

 

Referat fra møtet finner du her.

 

2016-03-15: Innkalling til årsmøte, skileik og utelunsj 2016

 

Her finner du invitasjonen og årsberetningen fra styret i Nerskogen hytteeierforening. Det er meldt inn en sak i tillegg til de som står på sakslista:

Mateløype som knytter hyttefeltene langs Svardalsvegen til skiløypa. Saken er sendt medlemmene pr. epost.

 

Protokoll fra årsmøtet finner du her.

 

Vi minner også om årsmøtet i Sørøyås - Svartdalsvegen veglag lørdag 19. mars kl 11:00 på Fjellheim, Nerskogen.

 

2016-03-15: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 25.3 kl 16:00

 

Sted: Ivar Moens hytte, Nerskogen

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Innkommet sak til Årsmøtet i NHEF lørdag 26. mars 2016

4. Påskeskirennet

5. Stolheisen

6. Årsmøteprotokoll

7. Kjørebru over Minilla

8. Kryssing av Svartdalsveien

9. Veilaget

10. Nye styremedlemmer

11. Neste styremøte

 

Referat fra møtet finner du her.

 

2016-03-08: Nyheter før Påske

 

Lørdag 12. mars er siste dag Nerskogen Landhandel har åpent i de gamle lokalene. Det vil da være stengt inntil ny butikk åpner fredag 18. mars. Vi gleder oss til å handle i de nye lokalene! Mer informasjon om åpningstider i påsken finner du her.

 

Har du husket å betale medlemsavgift for 2016? Hvis ikke, kan du betale 100 kr. til konto nr. 4200.54.90639.

 

Er du på Facebook? Nerskogen hytteeierforening har ei Facebook-gruppe. Den finner du her.

 

2016-02-01: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 25.2 kl 15:00

 

Sted: Bjørn Hafskjolds hytte, Nerskogen

 

Saker:

 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Referatsaker

4. Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

5. Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn Hafskjold

6. Medlemskontigent 2016

7. Forberedelse til årsmøte i 2016:

• Innkalling for årsmøte – ansvar Ovar Moen

• Årsberetning 2015 - ansvar Ivar Moen

• Regnskap 2015 - ansvar Ola Loe

8. Påskearrangementet, skileik og lunch - fordeling av oppgaver

9. Valg og evt.innstilling fra valgkomiteen

10. Aktivitstilbud 2016

11. Neste styremøte

12. Eventuelt

 

Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org

 

For eldre nyheter: Se Arkiv

 

 

Nerskogen hytteeierforening, Sognsvannsveien 27B, 0372 Oslo tel.no.: 90099000 org. no. 994943855 bankkonto nr.: 4200.54.90639 epost: styret@nerskogenhytteeierforening.org

Webredaktør: bjorn.hafskjold@outlook.com