Styremøter

Referat styremøte 13. februar.
Tilstede: Magnar og Tone Referent: Tone


Saker:

Årsmøte - Stolheisen - Styre og Valgkomitemedlemmer - Hyttebygging

Valgkomite.
Det har kommet mail fra leder i valgkomiteen. Alle i komiteen har sittet i mange år (7?), uten at det
har vært utlyst valg på årsmøtet.
Leder i valgkomiteen vil tre ut. Magnar tar kontakt med de to andre for å høre deres ønsker.
I tilfelle de ikke ønsker å fortsette må vi finne nye som kan sitte der. Har Astrid og Espen noen
forslag? Vi trenger kanskje ikke 3, men minimum 1.
Styremedlemmer
Valgkomiteen har kommet med forslag om at alle i styret fortsetter. . Det er kun Tone og Astrid som
er på valg i år; - ikke Espen. Komiteen foreslår at Magnar fortsetter som leder i 1 år til, og at Tone og
Astrid fortsetter i to år til. 


Årsmøte med påskeskirenn.
Årsmøte i år holdes som i fjor på påskeaften. Vi må ha klart hvem av oss som stiller.
Det skal avholdes påskeskirenn? Vi må innhente en organisator, samt premier. Forslag? Hafskjold?
Stolheisen.
Stolheisen står helt i stampe, det skjer ingen ting. Tone har snakket med Hege Moen Sæther;
områdeforvalter. Moen har søkt miljødirektoratet om penger for samfinansiering av en eventuell
bru, men ingen ting har skjedd i kommunen. Hun ønsker ikke å være pådriver, men bidra til løsning.
Tone har også snakket med ordfører som var relativt blank på saken. Han trodde alt lå hos
områdeforvalter. Det skal konstitueres et nytt styre der alle ordførere i kring liggende kommuner er
med, dette skjer 4. mars. Ordfører var en hyggelig kar, som skulle se på saken nå, og ta dette opp i
møtet 4. mars. Det virket ikke som han hadde noe særlig innsyn i saken, men var positiv til at vi ringte
og tok det opp. Vi må presse på nå så det skjer noe. Moen refererte også til en skibru, som heller
ikke har fått noen avgjørelse. Magnar har lest på Sørøyåsen sin Facebok-side (?) at Sørøyåsen
hytteforening også har tatt tak i saken og snakket med saksarbeider i kommunen. De referer til et
tredje forslag, som går på å bruke deler av gammelt brufundament ved Minill-sætrin. Hege Moen har
ikke referert til dette forslaget.


Hyttebygging Svartdalstjønna:
Tone vil sjekke på kommunens sider om det har skjedd noe mer i forhold til størrelse på planer /
godkjennelse rundt hyttebyggingen ved Svartdalstjønna, som vi diskuterte og sendte inn uttalelse om
i september.


Neste møte:
Neste møte blir 5. mars, kl 19.30.
Årsberetning og regnskap må sendes ut 14 dager i forkant av årsmøtet. Dette må Espen ha klart til
vårt neste møte. Også oversikt over antall medlemmer. Det bør kanskje også sendes påminnelser om
årsbetaling til de som ikke har betalt.
Magnar vil ha klar årsberetning til møtet.