2008

PROTOKOLL fra Årsmøte 2008 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 22. mars 2008, ved Svartdalstjønna


Årsmøtet hadde rundt 40 deltakere.


1. Referatsaker

Styret har vært i kontakt med grunneiere om et mulig fiskeforedlingsprosjekt. Årsmøtet var positivt til at styret gikk videre med denne saken.


Det ble også oppfordret til at man slår av utelyset når man ikke er på hytta.


2. Årsberetning 2007

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.


3. Jordskiftesaken

Ivar Moen orienterte om status i saken ved årsmøtetidspunktet:

• det er ikke avklart om vei V3 skal inn i det nye veglagets område

• veiene V2 og V4 skal ha godkjent veistandard som Svartdalsseterveien før sammenslåing  kan finne sted

• vedtektsforslaget som kommer fra Jordskifteretten vil klargjøre rollene til styre og årsmøte i det nye veglaget 

• tidsmessig kan dette bety at Svartdalsseterveien kan bli i bruk i hele 2008


4. Regnskap 2007

Regnskapet er revidert og ble godkjent.


5. Valg

Ivar Schjetlein og Lisbeth Tangen var på valg og begge hadde frasagt seg gjenvalg.

Hans Gunnar Auganes ble valgt til sekretær og Alice-Mai Ødegaard ble valgt til kasserer.

Styret har denne sammensetning:

Ivar Moen, leder (på valg i 2009)

Hans Gunnar Auganes, sekretær ( på valg i 2010)

Alice-Mai Ødegaard, kasserer (på valg i 2010)

Bjørn Hafskjold, styremedlem (på valg i 2009).


Valgkomiteen ble gjenvalgt: Tor Ytrehus, Oddlaug Moen Krag og Jan Hovde.


Lisbeth Tangen

Referent