For nye medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for eiere av fritidseiendommer på Nerskogen. Nedslagsfeltet for foreningen er området mellom Minnillas utløp i Granasjøen og Skaret, men også eiere/brukere av fritidseiendommer på f.eks. Ånegga kan tas opp som medlemmer. Det er et mål for foreningen å være så godt representert blant hytteeierne at foreningen i kraft av dette kan ha betydelig innflytelse og påvirkningskraft. Hver hytteeiendom har én stemme på årsmøtet. 

 

Lyst til å bli medlem?

Send epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org der du skriver av det gjelder innmelding av navngitt person. Oppgi også adresse på hytteeiendom, evt gårds- og bruksnr.


I tillegg til epost må du betale årsavgiften på 100 kr til Vipps #559304 (eller bankkonto nr. 4200.54.90639 (skiv navn på innbetalingen). 


Mange medlemmer er viktig for å oppnå innflytelse og det er derfor ønskelig at alle deleiere av hytta er medlemmer i foreningen.