Om NHEF


Nerskogen hytteeierforening har i mange år bidratt til at det er fint å være hytteeier på Nerskogen!


Det er viktig at hytteeierne har et felles talerør opp mot kommuner, grunneiere og andre som også har viktige interesser i området vi bruker som hytteeiere. Mange hytteeiere er "organisert" gjennom veilag mv der "lokale" utfordringer kan løses. For å påvirke utvikling i hele området i søndre del av Nerskogen tror Nerskogen Hytteeierforening at vi som hytteeiere kan bli best hørt om vi er representert av en forening som har fokus på de litt mer overordnede sakene.